сряда, 20 април 2016 г.

Как да плетем

Видео урок за това как да се научите да плетете. Видеото показва как да плетете, използвайки стил Continental, който се смята за по-бързо в сравнение с т.нар английски стил. Този стил е също така много по-лесен за хора, които могат да плетат на една кука.


събота, 2 август 2014 г.

Измерване на изтласкването

Плаване на телата
Преди около 2200 години Архимед забелязал, че когато влиза във ваната, тялото му измества част от водата. Той открил, че теглото на водата, която се отмества, е равно на силата, ко ято изтласква плаващото тяло.

Телата могат да плават

Телата могат да плават във всякакви течности или в газове, също както във вода. Балоните плават във въздуха, защото   имат по-малка плътност от него. Сложете няколко капки олио във вода. Олиото плава, защото е

неделя, 29 юни 2014 г.

Повърхностно напрежение

Ходене по вода

На повърхността на водата има слой, който е достатъчно здрав, за да могат някои малки насекоми, особено Водните, да се движат по него. Този слой се нарича повърхностно напрежение. Именно повърхностното напрежение задържа водата на капки.

Сапунена вода

Сапунено мехурче
Когато разтворите сапун във водата, повърхностното й напрежение намалява. Това я прави по-еластична. Ето защо сапунени мехури могат да се правят само с такава вода.

неделя, 8 юни 2014 г.

Плаване и потъване

Как предметите изместват водата?
Отбележете нивото на водата в аквариум, пълен с вода ( може да ползвате и чаша, ако нямате аквариум). Сложете камъни във водата и вижте как водното ниво се покачва. Водата е изтласкана от мястото си, т.е. изместена е от камъните.
Във Водата предметите изглеждат по-леки, отколкото са В действителност. Водата ги отблъсква и ги издига нагоре. Когато се извадят от водата, те отново са тежки, защото водата вече не ги издига.
Колкото по-големи са предметите, толкова повече вода изместват и толкова по-трудно водата ги отблъсква. Отблъскващата сила на течностите се нарича

събота, 18 май 2013 г.

Триене

Гуми пушещи от триенето
Ако се опитате лекичко да плъзнете една книга по масата, отначало тя няма да мръдне. Това е така, защото силата, наречена триене, я задържа. Ако я бутате по-силно, тя ще започне да се плъзга. Но докато се плъзга по масата, силата на триене намалява скоростта й. Триенето винаги действа така, че движещите се предмети спират или поне намаляват скоростта си.
Нито една повърхност не е абсолютно гладка. Под микроскоп можете да установите, че дори металът, който изглежда гладък, е неравен. Триенето е по-силно по-грапави повърхности, отколкото по-гладки. Когато пишете с молив Върху хартия, триенето изхабява графита му.
Опитайте обаче да пишете върху стъкло. То е по-гладко от

неделя, 9 декември 2012 г.

Как силите пораждат движение

Измерване на сили

Силата се измерва в единици, наречени нютони (Н). Силата опъва пружината. Колкото по-голяма е силата, толкова повече се разтяга пружината.
Една сила може да приведе тяло в движение или да промени скоростта на тяло, което се движи.
Една сила може да промени посоката на тяло, което се движи.
Една сила може да промени формата на едно тяло (това се използва при коването и пресоването)

Събиране и уравновесяване на сили

При дърпане на Въже силите на всички играчи от единия отбор се събират и така се получава по-голяма сила. Когато силите на

понеделник, 12 ноември 2012 г.

Защо нещата се движат?

Нищо не се движи от само себе си. Предметите се движат, когато ги бутаме или дърпаме. Това, което ги бута или дърпа, се нарича сила. Ако няма сили, които да ги бутат или дърпат, предметите остават неподвижни или продължават да се движат с постоянна скорост в една и съща посока. Има много видове

понеделник, 15 октомври 2012 г.

Геотермална енергия

Във вътрешността на Земята е много горещо. На всеки 100 м надолу става с около 3°С по-горещо. На някои места, особено близо до разседите. Врящата вода или парата избиват към повърхността. Този вид енергия, наречена геотермална, може да се използва за отопление или за производство на електричество.

вторник, 17 юли 2012 г.

Слънчева енергия

Соларни (слънчеви) панели
Слънчевата (соларната) енергия може да бъде превърната в електрична чрез слънчеви батерии или да се използва за загряване на вода.
Някои сгради се отопляват от Слънцето. Те имат слънчеви панели, които поглъщат слънчева-та енергия дори в облачни дни. Количеството енергия, достигащо до Земята за една година, е

понеделник, 2 юли 2012 г.

Енергия на вятъра

Вятърни генератори
От хиляди години енергията на Вятъра се използва за задвижване на платноходи и за въртене на вятърни мелници. Днес вятърните мелници се използват за производство на електричество. Те не причиняват замърсяване, но са големи и шумни. За да се получи голямо количество енергия, те трябва да заемат обширни площи земя.

събота, 23 юни 2012 г.

Енергия на приливите и отливите

Енергията на приливите и отливите може да се използва за производство на електричество. Прииждащата вода се хваща преди язовирната стена и след това се насочва да тече през турбините. Първата приливна електроцентрала е построена на река Ранс във Франция през 1966 година. Тя дава електричество на град с 300 000 жители.

сряда, 13 юни 2012 г.

Водна сила

Водно задвижване на Воденица
Кинетичната енергия на движещата се вода се използва от хиляди години. Хората строели водни колела по реките още преди 2000 години.
Днес енергията на движещата се вода се използва за получаване на електричество във водно електроцентрали. Полученото по този начин електричество осигурява повече от 6% от енергията, която се използва в света днес. Тъй като Водата се събира чрез дъждовете и

четвъртък, 31 май 2012 г.

Алтернативна енергия

Природните горива имат два големи недостатъка - причиняват опасно замърсяване и са на изчерпване. Ето защо хората търсят нови източници на енергия, които да произвеждат електричество и да задвижват машини. Енергията, която не се получава от нефт, въглища, газ и ядрени сили, се нарича алтернативна енергия. В повечето случаи тя се добива от водата, слънцето и вятъра.

четвъртък, 10 май 2012 г.

Ядрена енергия

ядрена енергия
Ядрената енергия се използва за производство на електричество. Енергията се получава от вид гориво, наречено уран - рядък метал, който се вади от земята. Този вид енергия се получава не чрез горене, а чрез разбиване на урановите атоми.
При производството на ядрена енергия остават ядрени отпадъци, чието опасно ядрено излъчване продължава хиляди години.
Ядрените отпадъци са